*meno 
*priezvisko 
adresa 
mesto 
*email 
telefón 
**dátum príchodu  (DD/MM/YYYY)
**dátum odchodu  (DD/MM/YYYY)
*počet osôb 
*počet izieb 
stravovanie 
poznámky a otázky